Pogoji in določila


Predmet tega obvestila je uporaba članske spletne strani na naslovu www.clan.sd-velenje.si (v nadaljevanju spletni članski portal SD Velenje). Vsa vsebina na tem spletnem portalu je last Občinske organizacije SD Velenje (v nadaljevanju SD Velenje) in je informativne narave. Informacije in vsebine na članski spletni strani SD Velenje so uporabnikom na voljo pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

Splošni pogoji

Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti.

Pogoji uporabe avtorskih vsebin

Vse informacije, grafika in programski elementi v najširšem pomenu (teksti, skice, fotografije, video vsebine ipd.), vsebovane na spletnih straneh www.clan.sd-velenje.si, so avtorsko delo in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Takšen izdelek in vsi ostali izdelki oz. storitve, ki so z njim morda oglaševani, morajo biti tako kot te spletne strani povsem brezplačni in dostopni vsem pod enakimi pogoji in brez dodatnih omejitev.

Kdor želi objaviti le del vsebine oz. jo želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno.

Uporabnikom je na njihovih spletnih straneh dovoljeno postaviti povezavo (link) na te spletne strani. Za reklamno pasico lahko kontaktirajo na info(at)sd-velenje.si

Registracija, prijava in ogledovanje vsebin spletnih strani clan.sd-velenje.si pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje.

Zaščita pravic

Vsebine, objavljene na spletnem portalu, so last Občinske organizacije SD Velenje in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene in za osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Prepovedana je kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del  spletnih mest. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, distribucija ali druga uporaba vse zgoraj navedenih podatkov brez predhodne vednosti in dovoljenja Občinske organizacije SD Velenje.

Vsebine spletnega portala

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem portalu so informativnega značaja in služijo predvsem informiranju. Občinska organizacija SD Velenje bo z vzdrževanjem vsebin spletnih članskih profilov skušala zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Občinska organizacija SD Velenje lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti po obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejena odgovornost

Podatki in informacije, ki so dosegljivi na spletnem portalu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Občinska organizacija SD Velenje ne odgovarja za točnost vsebin, uporabo spletnih profilov in za morebitno izgubo ali škodo, povzročeno z uporabo vsebin spletnega članskega portala SD Velenje. Za škodo, ki bi nastala uporabnikom iz tega naslova organizacija ne odgovarja. Za vsebine, ki jih na spletni portal prispevajo članski uporabniki, lastnik spletnega portala ne odgovarja in si pridržuje pravico, da jih v primeru neprimernosti odstrani.

Varovanje podatkov in politika zasebnosti

Na članskih osebnih profilih Občinske organizacije SD Velenje zbira nekatere osebne podatke uporabnikov, a izključno takrat, kadar uporabniki to sami omogočijo oziroma v to privolijo preko različnih kontaktnih obrazcev ali registracije v članski profil.

 • Z izpolnitvijo obrazca za včlanitev v Občinsko organizacijo SD Velenje, uporabniki postanejo člani organizacije.
 • Z registracijo in vnosom osebnih podatkov, se uporabniki strinjajo s prijavo na prejemanje novic, zapisov, aktualne vsebine, odgovore na vprašanja, info pomoči, napovednik dogodkov, anket, na marketing in drugih aktivnostih organizacije.

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika: ime, priimek, naslov, e-naslov, zaposlitev in podobne informacije.

Namen uporabe vaših podatkov

 • za pošiljanje elektronskih sporočil, elektronskih novic v zvezi s članstvom v organizaciji in promocijo organizacije;
 • za obveščanje o spremembah osebnih podatkov v članstvu organizacije;
 • za namen drugega kontaktiranja (npr. telefonsko) v zvezi s članstvom v organizaciji in informacij organizacije;
 • za obveščanje o rezultatih;
 • za hrambo v bazi članskih podatkov do preklica ali izstopa iz organizacije.

Načela varstva podatkov

Obljubljamo, da bomo upoštevali naslednja načela varstva podatkov:

 • Obdelava je zakonita, poštena in pregledna. Naše obdelovanje podatkov ima zakonite razloge. Vedno upoštevamo vaše pravice in to še pred obdelavo osebnih podatkov. Nudimo vam informacije o obdelavi podatkov na vašo zahtevo.
 • Predelava je omejena na namen. Naše obdelovalne dejavnosti ustrezajo namenu zbiranja osebnih podatkov.
 • Obdelava se opravi z minimalnimi podatki. Zbiramo in obdelamo le minimalne količine osebnih podatkov, ki so potrebni za kateri koli namen.
 • Obdelava je omejena s časovnim obdobjem. Vaših osebnih podatkov ne bomo shranjevali dlje, kot je potrebno.
 • Trudili se bomo, da bomo zagotovili točnost podatkov.
 • Trudili se bomo, da bomo zagotovili celovitost in zaupnost podatkov.

Pravice posameznika

Posameznik ima naslednje pravice:

 1. Pravica do informacij – pomeni, da imate pravico vedeti, ali se vaši osebni podatki obdelujejo; kateri podatki so zbrani, od kod so pridobljeni, zakaj in kdo jih obdeluje.
 2. Pravica do dostopa – pomeni, da imate pravico do dostopa do podatkov, ki so zbrani o vas. To vključuje pravico, da zahtevate in pridobite kopijo zbranih osebnih podatkov o vas.
 3. Pravica do popravka – pomeni, da imate pravico zahtevati popravek ali izbris osebnih podatkov, ki so netočni ali nepopolni.
 4. Pravica do izbrisa – v določenih okoliščinah lahko zahtevate izbris osebnih podatkov iz naših evidenc.
 5. Pravica do omejitve obdelave – pomeni, v kolikor veljajo določeni pogoji, imate pravico omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov.
 6. Pravica do ugovora obdelave – v nekaterih primerih imate pravico nasprotovati obdelavi vaših osebnih podatkov, na primer v primeru neposrednega trženja.
 7. Pravica do ugovora avtomatizirani obdelavi – pomeni, da imate pravico do ugovora avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem; in da niste predmet odločitve sprejete izključno z avtomatizirano obdelavo. To pravico lahko uveljavite, kadar pride do izida profiliranja, ki ima pravne učinke, ki zadevajo ali bistveno vplivajo na vas.
 8. Pravica do prenosljivosti podatkov – imate pravico, da svoje osebne podatke pridobite v strojno berljivi obliki ali če je to izvedljivo, kot neposreden prenos iz enega obdelovalca podatkov v drugega.
 9. Pravica do vložitve pritožbe – v primeru, da zavrnemo vašo zahtevo po Pravicah dostopa, vam bomo podali razloge zakaj. Če niste zadovoljni z načinom obravnave vaše zahteve, nas kontaktirajte.
 10. Pravica do pomoči nadzornega organa – kar pomeni, da imate pravico do pomoči nadzornega organa in pravico do drugih pravnih sredstev, kot je na primer zahteva za odškodnino.
 11. Pravica do odvzema dovoljenja – imate pravico umakniti katero koli privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Podatki, ki jih zbiramo

Informacije, ki ste nam jih posredovali
To je morda vaš e-poštni naslov, vaše ime, naslov za izstavitev računa, domači naslov itd. – predvsem informacije, ki so potrebne za poslovanje ali za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje. Shranjujemo informacije, ki nam jih posredujete, da lahko komentirate ali opravljate druge dejavnosti na našem spletnem mestu. Ti podatki vključujejo na primer vaše ime in e-poštni naslov.

Informacije, ki se samodejno zbirajo o vas
To vključuje informacije, ki jih samodejno shranjujejo piškotki in druga orodja za sejo. Na primer, vaš naslov IP, zgodovino članstva(če obstaja) itd. Te informacije se uporabljajo za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje. Ko uporabljate naše storitve ali si ogledujete vsebino našega spletnega mesta, se lahko vaše dejavnosti beležijo.

Kako uporabljamo vaše osebne podatke
Vaše osebne podatke uporabljamo za:

 • to, da vam nudimo našo storitev. To vključuje na primer registracijo vašega računa; nudenje storitev, ki ste jih zahtevali; nudenje promocijskih obvestil in komuniciranje z vami v zvezi s storitvami; obveščanju o spremembah katerih koli storitev.
 • izboljšavo vaše uporabniške izkušnje; 
 • izpolnjevanje obveznosti določenih v zakonih ali pogodbah.

Vaše osebne podatke uporabljamo na podlagi zakonitih razlogov in / ali z vašim soglasjem.
Na podlagi sklenitve pogodbe ali izpolnjevanja pogodbenih obveznosti obdelamo vaše osebne podatke za naslednje namene:

 • da vas identificiramo;
 • da vam zagotovimo storitev;
 • komuniciramo bodisi za promocijo ali izdajanje računov.

Na podlagi legitimnega interesa obdelamo vaše osebne podatke za naslednje namene:

 • da vam pošljemo personalizirane predstavitve in aktivnosti;
 • upravljanje in analiziranje naše baze strank, da bi izboljšali kakovost, raznolikost in razpoložljivost ponujenih storitev.

Z vašim soglasjem obdelujemo vaše osebne podatke za naslednje namene:

 • pošiljanje e-novic, novičnikov, glasil;
 • za druge namene, za katere smo zahtevali vaše soglasje.

Obdelujemo vaše osebne podatke, da bi izpolnili obveznosti, ki izhajajo iz zakonov in / ali uporabljamo vaše osebne podatke za možnosti, ki jih določa zakon. Pridržujemo si pravico do anonimiziranja zbranih osebnih podatkov in uporabe takšnih podatkov. Podatke izven področja uporabe tega pravilnika bomo uporabili le, če so anonimizirani. Vaše podatke za izdajanje računov in druge podatke, zbrane o vas, shranimo tako dolgo, kot je potrebno za računovodske namene ali druge obveznosti, ki izhajajo iz zakonov.

Osebne podatke lahko obdelujemo za dodatne namene, ki niso tu navedeni, vendar so združljivi s prvotnim namenom, za katerega so bili zbrani podatki. Da bi to naredili, bomo zagotovili, da:

 • povezava med nameni, kontekstom in naravo osebnih podatkov je primerna za nadaljnjo obdelavo;
 • nadaljnja obdelava ne bi škodila vašim interesom in
 • bi bili podatki primerno zaščiteni za obdelavo.

Obvestili vas bomo o kakršnih koli nadaljnjih obdelavah in namenih.

Kdo še lahko dostopa do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne delimo z neznanci. Podatke delimo z:

Naši partnerji za obdelavo:

 • Google Analytics (statistike obiska)

Naši poslovni partnerji:
Nihče.

Povezane tretje osebe:
Nihče.

Vaše osebne podatke razkrivamo tretjim osebam ali javnim uslužbencem, če smo to pravno zavezani. Osebne podatke lahko razkrijemo tretjim osebam, če ste se s tem strinjali ali če obstajajo drugi pravni razlogi.

Kako varujemo vaše podatke

Trudimo se, da vaše osebne podatke skrbno varujemo. Za komunikacijo in prenos podatkov (npr. HTTPS) uporabljamo varne protokole. Kadar je primerno, uporabljamo anonimiziranje in psevdonimiziranje. Spremljamo naše sisteme za morebitne ranljivosti in napade. Na spletni strani uporabljamo dodatne varnostne vtičnike, ki ščitijo spletno stran pred različnimi načini vdora.

Čeprav se trudimo po svojih najboljših močeh, ne moremo garantirati varnosti informacij. Vendar pa obljubljamo, da bomo obvestili pristojne organe o vdorih. Prav tako vas bomo obvestili, če obstaja nevarnost, da bi bile ogrožene vaše pravice ali interesi. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi preprečili kršitve in vdore in pomagali organom, če bi do tega prišlo. Če imate ustvarjen račun pri nas, upoštevajte, da morate ohraniti svoje uporabniško ime in geslo v tajnosti.

Otroci
Ne zbiramo informacij otrok. Z našimi storitvami ne ciljamo na otroke.

Občinska organizacija SD Velenje skrbno varuje osebne podatke uporabnikov, kar pomeni da:

 • ne bo zlorabilo osebnih podatkov uporabnikov na kakršen koli način,
 • osebnih podatkov ne bo posredovalo naprej nepooblaščenim tretjim osebam,
 • se lahko uporabniki kadarkoli odjavijo od prejemanja katere koli e-pošte SD Velenje

Uporabniki so sami odgovorni za varovanje svojih uporabniških imen in gesel pred nepooblaščeno uporabo drugih oseb. SD Velenje bo z vsemi podatki zbranimi na spletnih mestih razpolagalo skladno z veljavno zakonodajo. Zbrane osebne podatke bo SD Velenje uporabljalo za ponujanje boljše uporabniške izkušnje na spletnih podstraneh, za pošiljanje promocijskih sporočil in drugih vsebin, za splošno komuniciranje z uporabniki ali da jim zagotovi dostop do posebnih informacij in vsebin.

Pridobljene osebne podatke organizacija hrani do preklica hrambe osebnih podatkov s strani uporabnika. Uporabnik lahko to Občinski orgamizaciji SD Velenje sporoči s pisnim obvestilom na naslov Občinska organizacija Velenje, Prešernova 1, 3320 Velenje ali preko e-naslova info@sd-velenje.si

Komentarji in prijave kršitev

Morebitne komentarje in prijave kršitev nam posredujte na elektronski naslov: info@sd-velenje.si

SD Velenje si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj ko so objavljene. Zaradi teh pravic si ob vsakem obisku našega spletnega portala pozorno preberite pravila uporabe in pogoje. Za razlago in vsa pravna vprašanja v zvezi z uporabo materialov, ki so objavljeni na tej spletni strani se uporablja izključno slovensko pravo. Za zahtevke in spore v zvezi z uporabo omenjenih materialov je pristojno sodišče v Celju.

Z vstopom na spletno stran soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji.

Reševanja sporov

Morebitne spore zaradi uporabe spletnega portala v nasprotju z določbami splošnih pogojev uporabe in politike zasebnosti spletnih mest bodo uporabniki in reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Celju.